ההרס היצירתי של שומרי משקל

06. אוגוסט 2013 רפואה 2.0 0
אחד המושגים המעניינים ביותר שנקשרו למתרחש בעולם הרפואה ויחסו עם השינויים הדיגיטליים והמחקריים העוברים על המקצוע הוא המושג Creative Destruction שמופיע כותרת ספרו המרתק של אחד ממובילי הדעה בתחום ד"ר אריק טופול. הרס יצירתי ומערכת הבריאות הרס יצירתי הוא מושג שנהגה על ידי הכלכלן יוזף שומפטר המתאר את הדרך שבה הקפיטליזם מחריב את הסדר הכלכלי