אלימות בבתי החולים ובמרפאות – האם יש מקום גם לשיתוף מטופלים?

אלימות בבתי החולים ובמרפאות –  האם יש מקום גם לשיתוף מטופלים?
אלימות בבתי החולים ובמרפאות - טכנולוגיה ושיתוף מטופלים הם שתי צורות התערבות בהרבה בעיות בעולם הרפואה, אך בתחום זה הן נמצאות פחות במרכזאלימות בבתי החולים ובמרפאות - טכנולוגיה ושיתוף מטופלים הם שתי צורות התערבות בהרבה בעיות בעולם הרפואה, אך בתחום זה הן נמצאות פחות במרכז