שבועת היפוקרטס זקוקה לעדכון דיגיטלי

שבועת היפוקרטס זקוקה לעדכון דיגיטלי

הגיעה העת לעדכן את שבועת היפוקרטס. כך טוענים ד"ר ברטלן מסקו, הנחשב לעתידן בריאות מוביל, וד"ר ברנן ספיגל, אורטופד ומוביל את הרפואה דיגיטלית בתחום האורטופדיה בבית החולים סידר סיני בקליפורניה. השניים טוענים זאת במאמר שהתפרסם בחודש האחרון בירחון לחקר רפואי של האינטרנט (JMIR). זהו ניסיון כנה ומעניין לעדכן באופן מותאם את אחד היסודות המשמעותיים של מערכת הבריאות.

מהיפוקרטס לרפואה דיגיטלית – האם צריך לשנות?

לפני כמה מאמרים הבאתי כאן בבלוג את הטענה כי נגישות מטופלים לכלים דיגיטליים צריכה להפוך לסמן חיוני חדש בעת בדיקת מטופל. זו טענה מהפכנית שיש ללא ספק להמשיך ולחקור אותה. כעת באים המחברים של המאמר הנוכחי וטוענים, שבועת היפוקרטס צריכה לעבור עדכון בשל הופעת הרפואה הדיגיטלית. יש לציין שזה לא יהיה העדכון הראשון לשבועה הזו.

השבועה הידועה בעיקר בשל המשפט הידוע, "Primum Non Nocere" "ראשית אל תעשה נזק", היא אחד מאבני היסוד בתפיסת מקצוע הרפואה. היא משויכת להיפוקרטס, הנחשב לאבי הרפואה המודרנית, ונכתבה ככל הנראה באיזור המאה ה-4 לפני הספירה. השבועה מכילה סט של דרישות מוסריות והתנהגותיות מרופאים ורופאות. הגם שאין סנקציות באי עמידה בשבועה, הממסד הרפואי רואה בה מצפן משמעותי לטיפול ולהתנהלות של רופא או רופאה. עקרונות כמו טיפול בכל אדם, סודיות רפואית ועוד נעוצים בשבועה הזו.

אמירת שבועת היפוקרטס אונליין תוך כדי השנה הראשונה למגיפת הקורונה

הרלוונטיות של השבועה נבדקה יחסית מעט. במאמר מצוין משאל בקרב 3,000 רופאים ורופאות בארצות הברית. הסקר גילה כי רק 39% מרופאים והרופאות מתחת לגיל 34 ראו את השבועה כרלוונטית. בעוד שרופאים ורופאות מעל גיל 65 ראו בה רלוונטית ברוב ניכר של 70%.

מאז כתיבת המסמך לפני אלפי שנים, עברה השבועה מגוון עדכונים. העדכון המשמעותי ביותר היה לאחר מלחמת העולם השנייה בעת ועידת ז'נבה. ועידה הידוע בשל האמנה שתיקנה והסדירה בעיות קשות שנחשפו במהלך המלחמה (ידועה בעיקר הרפורמה בניסויים בבני אדם).

הצהרת הרופא המעודכנת נראית כך. הצהרה זו מהווה תרגום של ההצהרה שעודכנה בז'נבה (מתוך אתר ההסתדרות הרפואית בישראל):

"כחבר למקצוע הרפואה

אני מתחייב, ביראה ובכבוד, להקדיש את חיי לשירות האנושות;

בריאותו ורווחתו של המטופל יהיו בראש מעייניי:

אכבד את עצמאותו וכבודו של המטופל;

אשמור על כבוד מרבי לחיי אדם.

לא אתן לשיקולים של גיל, מחלה או מוגבלות, אמונה, מוצא אתני, מין, לאום, השתייכות פוליטית, גזע, נטייה מינית, מעמד חברתי או כל גורם אחר – להשפיע על מחויבותי למטופל;

אכבד ואשמור סודות המטופל אשר הופקדו אצלי, גם לאחר מותו;

אעסוק במקצוע הרפואה באורח מצפוני ומכבד, ובהתאם לנוהג הרפואי הטוב;

אשמר את הכבוד והמסורת הנעלה של מקצוע הרפואה;
 

אחלוק למוריי, לעמיתיי ולתלמידיי את הכבוד וההוקרה להם הם ראויים;

אחלוק את הידע הרפואי אשר רכשתי למען רווחת המטופל ולקידום הבריאות;

אקפיד על בריאותי, רווחתי וכישוריי במטרה להעניק טיפול ברמה הגבוהה ביותר;

לא אשתמש בידע הרפואי שלי כדי לפגוע בזכויות האדם ובחירותו, אף לא תחת איום;

על כל אלו, אני מצהיר באופן חופשי, בכל ליבי ובכל מאודי".

לטענת הכותבים כניסת הרפואה הדיגיטלית מביאה עמה אתגרים וצרכים שלא ניתן היה לצפות בעבר. על כן חייבים לעדכן את השפה והעקרונות כך שישקפו את ההתמודדות עם הפיתוחים החדשים. טענה זו מוכיחה שוב את ההבנה של אנשי מקצוע שהרפואה הדיגיטלית היא שינוי יסודי ברפואה ולא רק שינוי טקטי בדרכים להספקת שירותי רפואה.

מתוך המאמר מסבירים החוקרים: "השינויים שהרפואה הדיגיטלית מביאה הופכים אותה מרפואה המונעת מהחלטת הרופא ומבוססת על מידע חלקי, הנמצא בבעלות ארגון הבריאות, לרפואה הבנויה על שיתוף בהחלטות המבוססת על נתונים רחבים ממערכות שונות הנמצאים בבעלות המטופל שחולק אותם עם הרופא". מדובר על תוספת של מידע פסיכולוגי, גיאוגרפי, הרגלי חיים, מצב תחלואה כולל ועוד.

אז את מה מעדכנים:

בשבועה באנגלית מוצהר הצורך לכבד את ההשיגים המדעיים של עמיתים ועמיתות למקצוע. לדברי המחברים, העבודה המדעית הנעשית כיום רחבה יותר, ויש לכבד את העובדה שהתקדמות מדעית כבר לא נמצאת רק אצל מקצוע הרפואה. ולכן הם מבקשים להוסיף את מטופלים וחוקרים באופן כללי.

המשפט המעודכן באנגלית מודגשת התוספת:

I will respect the hard-won scientific gains of those physicians, researchers, and patients in whose steps I

walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow

התיקון הבא חשוב מאוד. בטח בהקשר של מגיפות שונות שתוקפות את האנושות והוא ההכרה בחשיבות הרפואה המונעת. לכך יש חשיבות גם בהקשר של רפואה דיגיטלית המנסה לשנות הרגלים בכדי למנוע תחלואה. בעוד בשבועה הנהוגה מדובר בעיקר על טיפול בחולה, לא מוזכרת המחויבות למניעת תחלואה.

המשפט המעודכן באנגלית:

I will apply, for the benefit of the healthy and the sick, all measures [that] are required, avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic nihilism

התיקון הבא הוא ממש לב של הבנה שכיום לרפואה הדיגיטלית משקל משמעותי בהחלטה הרפואית. בין אם זה המלצות מבוססות על נתונים, חישוב נתונים מהיר על מנת לקבל החלטה ועוד. על כן מבקשים הכותבים להוסיף את האלגוריתם ומי שכתב אותו כמי שעלול לגרום להטיות. ולטענתם חשוב לזכור שרפואה היא גם אומנות ולא רק מדע.

המשפט המעודכן באנגלית:

I will remember that there is an art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon’s knife, the chemist’s drug, or the programmer’s algorithm

העדכון הבא, גם הוא תוצאה של דמקורטיזציה של מידע. לטעמי זהו העדכון שעלול להיות הכי שנוי במחלוקת. לטענת החוקרים, במצב הקיים כיום כשמטופלים רבים צוברים ידע, ניסיון ומומחיות במחלתם יש להתייחס אליהם כשותפים. כך שבהצהרה שבה מתחייבים להתייעץ עם עמיתים בעת מצב של אי ידיעה, יש להוסיף גם התייחסות למטופלים כמי שיכולים או יכולות לסייע.

המשפט המעודכן באנגלית:

I will treat my patients in an equal-level partnership, and I will not be ashamed to say ‘I know not,’ nor I will treat my patients in an equal-level partnership, and I will not be ashamed to say ‘I know not,’ nor will I fail to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient’s recovery

בעדכון הבא מבקשים הכותבים לגעת בהבטחה לפרטיות, ומרחיבים אותה גם לנתונים שלו. זו הרחבה נחמדה. הפעם אינני בטוח שזה משמעותי, כי שמירת סודיותו של המטופל מניחה לטעמי גם את הנתונים הרפואיים שלו. ברמת ארגוני בריאות או חברות אחרות זה חשוב. בכל מקרה עדכון והוספת "הנתונים" של המטופל משקפת את התרחבות המידע שנכנס לשיקולים.

המשפט המעודכן באנגלית:

I will respect the privacy of my patients and their data, for their problems are not disclosed to me that the world may know

ההצעה האחרונה של הכותבים דווקא קשורה לחיבור למקורות, אפשר לומר. התחייבות המזכירה לרופא שהוא לא מטפל בתיק הרפואי, במידע או באלגוריתם, אלא בבן אדם. אדם הזקוק לעזרה ונדרש שיקשיבו לו ויתחברו לבעיה ממנה הוא סובל. עדכון זה מכיר גם בתופעת הלוואי של הסתמכות על רפואה דיגיטלית, ואני חושב שזה חשוב ונכון.

המשפט החדש באנגלית:

I will remember that I do not treat a fever chart, a cancerous growth, a data point, or an algorithm’s suggestion, but a human being

לאן הולכים מכאן?

חיבור מגוון הקריאות לעדכונים שיש לבצע ביסודות הכי בסיסיים של מקצוע הרפואה, בין אם בסימנים חיוניים, ובין אם בשבועת הרופא.ה, מראה לנו עד כמה עמוק השינוי שאנו נמצאים בו. לאן כל זה יוביל בשנים הקרובות איננו יכולים לדעת בוודאות. מה שבטוח הוא שלא ניתן לקפוא על השמרים ביסודות המקצוע ויש לעדכן אותם בהתאם להתפתחויות.

התפתחויות אלה יכולות להיות קליניות, מוסריות או בתצורת הלימודים של הרופאים והרופאות, שגם היא טרם עברה את העדכון הנדרש.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.